a. Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân sự

Các tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được nêu trong phần mô tả công việc được đăng tuyển tại từng thời điểm cho từng vị trí cụ thể.

b. Thủ tục tuyển chọn nhân sự

Thông tin về việc tuyển dụng nhân sự của Tín Việt sẽ được đăng tải trên website công ty.

Hồ sơ ứng viên bao gồm:

  • Thư đề nghị ứng tuyển (tiếng Anh và tiếng Việt).
  • CV đính kèm ảnh 3×4 (tiếng Anh và tiếng Việt).
  • Bảng điểm và Bằng cấp có được tính đến thời điểm ứng tuyển.

Các ứng viên gửi hồ sơ ứng viên cho Người phụ trách:

  • Ông: Đào Trọng Tráng
  • Email: tdt@tinvietluat.com.vn
  • Địa chỉ: 107 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 

Quy trình tuyển dụng nhân sự của Tín Việt như sau:

Bước 1: Người phụ trách sẽ đánh giá hồ sơ của Ứng viên và hẹn lịch phỏng vấn và kiểm tra đối với Ứng viên có hồ sơ đáp ứng các điều kiện của Tín Việt.

Bước 2: Trong vòng (02) tuần, Ứng viên sẽ tham dự buổi phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng do Người phụ trách chỉ định. Hội đồng tuyển dụng có thể yêu cầu Ứng viên thực hiện các bài kiểm tra khác. Việc phỏng vấn ứng viên được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Bước 3: Trong vòng hai (02) tuần sau buổi phỏng vấn, Người phụ trách sẽ gửi thông báo đến Ứng viên về quyết định của Tín Việt đối với kết quả phỏng vấn. Nếu Ứng viên đạt yêu cầu và được nhận, một hợp đồng thử việc (bao gồm các điều khoản về tiền lương, phúc lợi, bảo mật thông tin…) sẽ được gửi đến Ứng viên để xem xét và ký. Nếu đồng ý với nội dung của hợp đồng, Ứng viên sẽ xác nhận việc chấp thuận thông qua email gửi đến Người phụ trách, đồng thời ký và gửi lại bản chính hợp đồng thử việc cho Người phụ trách vào ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng Công ty.