Tin Việt Luật - Không chỉ là hãng luật

Giới Thiệu

Tín Việt là đội ngũ luật sư trí tuệ, trách nhiệm và hiệu quả. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để có thể giải quyết một cách tốt nhất các vấn đề pháp lý phát sinh đối với Khách Hàng. Với phương châm “Không chỉ là hãng luật”, Công ty luật Tín Việt cam kết thực hiện tốt nhất vai trò:

Đối tác tin cậy, hợp tác, phát triển cùng Khách Hàng.

Giải quyết vấn đề pháp lý phát sinh với Khách Hàng.

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho Khách Hàng.

  • Trí tuệ: Là khả năng mà các thành viên của Tín Việt có thể giúp Khách Hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Mọi thành viên Tín Việt phải luôn trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và tổng hợp để đáp ứng tốt nhất khả năng giải quyết công việc của Khách Hàng.
  • Trách nhiệm: Mọi hành vi của các thành viên Tín Việt đều phải dựa trên nền tảng chuẩn mực đạo đức và tuân thủ pháp luật, bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích và trung thành với lợi ích của Khách Hàng.
  • Hiệu quả: Hiệu quả công việc là thước đo năng lực của cá nhân, chất lượng của dịch vụ. Vì vậy, mọi thành viên của Tín Việt phải luôn ý thức nâng cao hiệu quả công việc do mình thực hiện.

Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy tắc này quy định những chuẩn mực đạo đức mà Tín Việt mong muốn các luật sư, tập sự hành nghề và nhân viên có những hành xử và quyết định đúng đắn trong quá trình thực hiện công việc của mình.

Quy tắc này áp dụng đối với mọi thành viên của Tín Việt, bao gồm nhưng không hạn chế các luật sư, các tập sự hành nghề, các nhân viên của Tín Việt.

Nguyên tắc ứng xử

Mọi thành viên của Tín Việt đều được đối xử bình đẳng, tôn trọng, hòa nhã, tạo môi trường thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Mọi đóng góp của cá nhân luôn được công nhận và trân trọng.

Mọi thành viên của Tín Việt đều phải luôn nhã nhặn và lịch sự đối với Khách Hàng. Mọi Khách Hàng đều bình đẳng và được tôn trọng.

Giá trị cốt lõi

Trí tuệ: Là khả năng mà các thành viên của Tín Việt có thể giúp Khách Hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Mọi thành viên Tín Việt phải luôn trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và tổng hợp để đáp ứng tốt nhất khả năng giải quyết công việc của Khách Hàng.

Trách nhiệm: Mọi hành vi của các thành viên Tín Việt đều phải dựa trên nền tảng chuẩn mực đạo đức và tuân thủ pháp luật, bảo mật thông tin, chống xung đột lợi ích và trung thành với lợi ích của Khách Hàng.

Hiệu quả: Hiệu quả công việc là thước đo năng lực của cá nhân, chất lượng của dịch vụ. Vì vậy, mọi thành viên của Tín Việt phải luôn ý thức nâng cao hiệu quả công việc do mình thực hiện.

Tính chuyên nghiệp

Tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật khi cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.

Thực hiện dịch vụ pháp lý trên cơ sở hợp đồng dịch vụ được giao kết với các điều khoản cụ thể rõ ràng.

Chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của Khách Hàng và thông báo kịp thời tiến trình giải quyết vụ việc để Khách Hàng biết.

Bảo vệ tốt nhất lợi ích của Khách Hàng

Với phương châm thành công của Khách Hàng là thành công của Tín Việt. Do vậy, Tín Việt luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho Khách Hàng, tận tâm với công việc, phát huy trí tuệ, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Khách Hàng.

Xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích trong hành nghề luật sư là sự đối lập về quyền lợi vật chất hay tinh thần đã xảy ra hoặc có thể xảy ra giữa hai hay nhiều Khách Hàng của luật sư; giữa luật sư, cha mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con của luật sư với Khách Hàng trong cùng một vụ việc hoặc trong những vụ việc khác có liên quan đến vụ việc đó.

Tín Việt không đồng thời nhận vụ việc của các Khách Hàng có quyền lợi đối lập nhau.

Tín Việt không nhận vụ việc của Khách Hàng mới có sự đối lập về quyền lợi với Khách Hàng mà Tín Việt đảm nhận theo hợp đồng dịch vụ pháp lý đang còn hiệu lực thực hiện trong cùng một vụ án hoặc vụ việc khác.

Tín Việt không nhận vụ việc của Khách Hàng nếu biết cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con của luật sư đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho người mà luật sư biết rõ là có quyền lợi đối lập với Khách Hàng đó.

Bảo mật thông tin

Thông tin bảo mật mà Tín Việt nhận được để thực hiện dịch vụ pháp lý cho Khách Hàng phải được bảo mật trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ pháp lý và trong hai năm sau khi kết thúc dịch vụ pháp lý đó, trừ trường hợp được Khách Hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm với xã hội

Tín Việt thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng khác theo quy định pháp luật bằng sự tận tâm và trách nhiệm nghề nghiệp như các trường hợp có nhận thù lao.

Luật sư của Tín Việt có trách nhiệm bào chữa chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và sự phân công của Đoàn Luật Sư.

Tín Việt tích cực tham gia các hoạt động và công tác khác do Đoàn Luật Sư hoặc Liên Đoàn Luật Sư phát động.

Điều khoản chung

Việc tuân thủ quy tắc này sẽ là một trong những nội dung đánh giá thành tích của từng luật sư, tập sự hành nghề, nhân viên. Bất kỳ thành viên nào của Tín Việt vi phạm quy tắc này sẽ phải chịu hình thức xử lý theo Nội quy lao động của Tín Việt và quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Quy tắc này với quy định của pháp luật hiện hành hoặc Quy tắc đạo đức và ứng xử của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam thì sẽ ưu tiên áp dụng quy định của pháp luật hiện hành hoặc Quy tắc đạo đức và ứng xử của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam.

Tín Việt luôn hướng tới nâng cao năng lực trong việc giải quyết các vấn đề của Khách Hàng với hiệu quả cao nhất. Trong suốt quá trình khai thác và tiếp cận các vụ việc của Khách Hàng đã phát sinh các vụ việc liên quan tới nhiều lĩnh vực mà với vai trò là luật sư, chúng tôi không thể bao quát hết được. Do vậy, với mong muốn và cũng là mục tiêu của chúng tôi trên đây, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm các đối tác kinh doanh để trao đổi, hợp tác và hỗ trợ chúng tôi nhằm phục vụ Khách Hàng một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả và bảo đảm nhất.

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật là một trong những đối tác mà Tín Việt hợp tác phát triển trong nhiều năm qua với thế mạnh là đơn vị cung cấp các dịch vụ với chi phí hợp lý như sau:

  • Dịch vụ kế toán và ghi sổ.
  • Dịch vụ tư vấn thuế.
  • Dịch vụ đại lý thuế.

Địa chỉ: 110/26-28 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +84.28.7304 5969

Hotline: +84. 909 181 836

Email: info@triluat.com

Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng