Tín Việt là một đội ngũ luật sư trí tuệ, trách nhiệm và hiệu quả. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để có thể giải quyết một cách tốt nhất các vấn đề pháp lý phát sinh đối với Khách Hàng. Với phương châm “Không chỉ là hãng luật”, Công ty luật Tín Việt thực hiện các dịch vụ sau:

Chúng tôi có các luật sư nhiều kinh nghiệm tranh tụng sâu sắc để bảo vệ lợi ích của Khách Hàng trong và ngoài phòng xử án. Chúng tôi có thể tranh tụng để bảo vệ lợi ích của Khách Hàng ở nhiều lĩnh vực sau

 • Đại diện trong tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho Khách Hàng.
 • Luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách Hàng trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình tại Toà án hoặc Trọng tài.

Chúng tôi có các luật sư nhiều kinh nghiệm để tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý về:

 • Dân sự: Tư vấn giải quyết các tranh chấp về tài sản, tranh chấp quyền dân sự, tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng dân sự. Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến đại diện, giám hộ. Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ tịch như hộ khẩu, hộ chiếu, căn cước công dân, khai sinh, quốc tịch.
 • Nhà đất: Tư vấn, soạn thảo và thực hiện thủ tục liên quan nhà đất. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đặt cọc, mua bán, cho tặng, thế chấp, góp vốn đối với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình gắn liền với đất. Tư vấn, thực hiện thủ tục xin phép xây dựng, hoàn công công trình xây dựng, đăng bộ sang tên chuyển nhượng nhà đất, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với nhà đất.
 • Hôn nhân gia đình: Tư vấn, thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký kết hôn, ly hôn, cấp dưỡng, tài sản chung vợ chồng, cho nhận con nuôi.
 • Thừa kế và di chúc: Tư vấn, soạn thảo, thực hiện thủ tục về thừa kế, di chúc. Tư vấn, thực hiện thủ tục quản lý di sản, chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản.
 • Hành chính: Tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính. Tư vấn, soạn thảo, thực hiện các thủ tục khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính.
 • Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp nhằm  đáp ứng những nhu cầu pháp lý trong việc tổ chức hoạt động, kinh doanh thường ngày của Khách Hàng. Dịch vụ này có thể giúp Khách Hàng cắt giảm những chi phí pháp lý không thực sự cần thiết đồng thời tận dụng được chuyên môn về pháp luật của chúng tôi. Dịch vụ này bao gồm các công việc như sau:

 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động, thay đổi, giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Tư vấn, soạn thảo, xây dựng Điều lệ công ty.
 • Tư vấn thủ tục chuẩn bị, tiến hành, công bố thông tin đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của Công ty.
 • Tư vấn thủ tục, thành phần và hoạt động đối với Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của Công ty. Tư vấn, soạn thảo quy chế hoạt động và các quy định khác thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên.
 • Tư vấn xây dựng các kế hoạch quản lý, quản trị Công ty.
 • Tư vấn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người điều hành Công ty. Tư vấn, soạn thảo các quy chế hoạt động, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của người điều hành Công ty.
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy lao động, quy chế tài chính của Công ty.
 • Tư vấn về việc công bố thông tin theo quy định nội bộ Công ty và/hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.
 • Tư vấn về quản lý và xử lý rủi ro, xử lý và thu hồi nợ.
 • Tư vấn, thực hiện việc kiểm soát, điều tra nội bộ.
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp nội bộ: Tranh chấp giữa Công ty với người lao động, tranh chấp giữa Công ty với người quản lý Công ty, tranh chấp giữa các thành viên Công ty.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch, đăng ký chất lượng hàng hóa, sản phẩm.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và các loại giấy phép về điều kiện kinh doanh khác.
 • Tư vấn hình thức đầu tư và dự án đầu tư. Tư vấn, thực hiện thủ tục xin phép đầu tư, đăng ký đầu tư, triển khai đầu tư, ưu đãi đầu tư.
 • Tư vấn, phân tích rủi ro pháp lý đối với các hoạt động đầu tư.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư.
 • Tư vấn, đàm phán, thực hiện thủ tục liên hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
 • Tư vấn, đàm phán, thực hiện thủ tục liên quan nhượng quyền thương mại (Franchise).
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục nhập cảnh, đăng ký tạm trú, đăng ký lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tư vấn, soạn thảo, tham gia đàm phán các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng trong lĩnh vực thi công xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhiều loại hợp đồng khác. Dịch vụ này bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn, soạn thảo, hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng.
 • Tư vấn về hình thức hợp đồng, pháp luật điều chỉnh hợp đồng, điều kiện để hợp đồng có hiệu lực pháp luật.
 • Tư vấn thực hiện hợp đồng.
 • Tư vấn yêu cầu và giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng.
 • Tư vấn, phân tích rủi ro pháp lý phát sinh từ hợp đồng.
 • Tư vấn về khiếu nại hợp đồng và giải quyết khiếu nại hợp đồng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn, xây dựng chiến lược, chính sách về việc làm, lao động và chi phí lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo, xây dựng quy trình tuyển dụng, điều hành lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận trách nhiệm vật chất.
 • Tư vấn, soạn thảo, hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng lao động.
 • Tư vấn, đào tạo pháp luật lao động.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú cho người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn thủ tục xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục về bảo hộ sáng chế. Soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm đơn xin bảo hộ sáng chế, bao gồm cả việc khiếu nại các quyết định liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ. Tư vấn khiếu nại, yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường đối với việc vi phạm sáng chế đã được bảo hộ.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục về bảo hộ nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. Soạn thảo, nộp và theo dõi đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn dịch vụ.  Tư vấn khiếu nại, yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường đối với việc vi phạm nhãn hiệu, nhãn dịch vụ đã được bảo hộ.
 • Tư vấn nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến quyền tác giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến, phần mềm máy tính, về quyền phát sóng trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Tư vấn khiếu nại, yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường đối với việc vi phạm quyền tác giả.
 • Tư vấn về những phương thức bảo vệ bí mật cho các thông tin kinh doanh quan trọng của Khách Hàng. Tư vấn, soạn thảo, kiểm tra lại các thỏa thuận bảo mật trong kinh doanh, trong các thỏa thuận việc làm và trong những giao ước chống cạnh tranh. Tư vấn khiếu nại, yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại, yêu cầu bồi thường đối với việc vi phạm bảo mật thông tin.
 • Tư vấn về các biện pháp phòng ngừa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tư vấn, đề xuất những hành động phù hợp cho từng vụ việc để ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 • Tư vấn, phân tích, soạn thảo và hỗ trợ đàm phán về việc chuyển giao công nghệ, thỏa thuận về giấy phép, thỏa thuận về an toàn, các thỏa thuận về bảo trì và hỗ trợ. Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về chuyển giao công nghệ.
 • Tư vấn về các chính sách thuế và tài chính.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục giảm thuế, miễn thuế và hoàn thuế.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế với Bộ Tài Chính, và các cơ quan thuế.
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu.
 • Tư vấn những vấn đề thuế, tài chính phức tạp và cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả.
 • Tư vấn tái tổ chức công ty, sát nhập, mua bán, chia tách, chào bán cổ phần, mua lại bằng vốn vay và các vấn đề về tái cơ cấu tài chính, cơ cấu nợ.
 • Tư vấn cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn, vay vốn ngân hàng, vay vốn ưu đãi phát triển, vay vốn tài trợ.
 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và tài chính khác.
Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng