Tín Việt xem tập sự hành nghề như là nền tảng tương lai của công ty chúng tôi. Chúng tôi cho rằng sự tăng trưởng và thành tích của mỗi luật sư trẻ sẽ được phát triển tốt nhất thông qua sự tham gia trực tiếp cùng với các luật sư nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc cụ thể. Để trở thành tập sự hành nghề của Tín Việt, các ứng viên tập sự hành nghề cần phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

a. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tập sự hành nghề:

 • Hoàn thành chương trình cử nhân luật tại các trường đại học của Việt Nam;
 • Hoàn thành khóa học đào tạo kỹ năng luật sư tại Học Viện Tư Pháp hoặc tổ chức đào tạo khác được phép.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 • Ưu tiên cho các ứng viên chuyên ngành luật nhưng có kiến thức, chuyên môn ở các lĩnh vực khác hoặc có thành tích học tập nổi bật.

b. Thủ tục tuyển chọn tập sự hành nghề

Thông tin về việc tuyển dụng tập sự hành nghề của Tín Việt sẽ được đăng tải trên website Công ty.

 • Hồ sơ ứng viên bao gồm:
 • Thư đề nghị ứng tuyển (tiếng Anh và tiếng Việt).
 • CV đính kèm ảnh 3×4 (tiếng Anh và tiếng Việt).
 • Bảng điểm và Bằng cấp có được tính đến thời điểm ứng tuyển.
 • Các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam.

 

Các ứng viên gửi hồ sơ ứng viên cho Người phụ trách:

 • Ông: Đào Trọng Tráng
 • Email: tdt@tinvietluat.com.vn
 • Địa chỉ: 107 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Quy trình tuyển chọn như sau:

Bước 1: Người phụ trách sẽ đánh giá hồ sơ của Ứng viên và hẹn lịch phỏng vấn và kiểm tra đối với Ứng viên có hồ sơ đáp ứng các điều kiện của Tín Việt.

Bước 2: Trong vòng (02) tuần, Ứng viên sẽ tham dự buổi phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng tuyển dụng do Người phụ trách chỉ định. Hội đồng tuyển dụng có thể yêu cầu Ứng viên thực hiện các bài kiểm tra khác. Việc phỏng vấn ứng viên được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Bước 3: Trong vòng hai (02) tuần sau buổi phỏng vấn, Người phụ trách sẽ gửi thông báo đến Ứng viên về quyết định của Tín Việt đối với kết quả phỏng vấn. Nếu Ứng viên đạt yêu cầu và được nhận, một hợp đồng tập sự hành nghề sẽ được gửi đến Ứng viên để xem xét và ký. Nếu đồng ý với nội dung của hợp đồng, Ứng viên sẽ xác nhận việc chấp thuận thông qua email gửi đến Người phụ trách, đồng thời ký và gửi lại bản chính hợp đồng tập sự hành nghề cho Người phụ trách vào ngày làm việc đầu tiên tại Tín Việt.